Namen definiëren

Opent een dialoogvenster waarin u een naam voor een geselecteerd gebied of een formule-expressie kunt opgeven.

Gebruik de muis om bereiken te definiëren of typ de verwijzing in het dialoogvenster Namen definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Blad - Benoemde bereiken en expressies - Definieer.

+F3


Het Naamvak op de Formulebalk bevat een lijst met gedefinieerde namen voor de bereiken of formule-expressies en hun omvang tussen haakjes. Klik op een naam in dit vak om de overeenkomstige verwijzing op het blad te markeren. Namen die aan formules of delen van formules gegeven zijn, worden hier niet weergegeven.

Naam

Voer de naam in van het gebied waarvoor u een verwijzing of een formule-expressie wilt definiëren. Alle gebiedsnamen die al in het werkblad staan, worden in het tekstveld hierboven weergegeven. Als u op een naam in de lijst klikt, wordt de overeenkomstige verwijzing in het document met een blauw frame weergegeven. Als er meerdere celbereiken tot dezelfde gebiedsnaam behoren, worden ze met verschillend gekleurde frames weergegeven.

Bereik of formule-expressie

De verwijzing van de geselecteerde gebiedsnaam wordt hier als een absolute waarde weergegeven.

Als u een nieuwe gebiedsverwijzing wilt invoegen, zet u de cursor in dit veld en gebruikt u de muis om het gewenste gebied in een blad van uw werkblad te selecteren. Typ de formule-expressie om een nieuwe benoemde formule in te voegen.

Verkleinen/Maximaliseren

Klik op het pictogram Verkleinen om de grootte van het dialoogvenster aan te passen aan de grootte van het invoerveld. U kunt dan de benodigde verwijzing in het blad gemakkelijker markeren. De pictogrammen worden vervolgens automatisch omgezet naar het pictogram Maximaliseren. Klik op dit pictogram om de oorspronkelijke grootte van het dialoogvenster te herstellen.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram

Verkleinen

Pictogram

Maximaliseren

Omvang

Selecteer de omvang van het benoemde bereik of benoemde formule. Document (Global): betekent dat de naam voor het gehele document geldig is. Als een andere bladnaam geselecteerd wordt, dan wordt de reikwijdte van het benoemde bereik of formule-expressie tot dat blad beperkt.

Bereikopties

Hiermee kunt u het Gebiedstype (optioneel) voor de verwijzing opgeven.

Definieert extra opties die betrekking hebben op het type referentiegebied.

Afdrukbereik

Definieert het gebied als een afdrukbereik.

Filter

Definieert het geselecteerde gebied dat in een speciaal filter gebruikt moet worden.

Te herhalen kolommen

Definieert het gebied als een herhalende kolom.

Te herhalen rijen

Definieert het gebied als een herhalende rij.

Toevoegen

Klik op de knop Toevoegen om een nieuw gedefinieerde naam toe te voegen.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).