Datum- en tijdfuncties

Deze functies worden gebruikt voor het invoegen en bewerken van datums en tijden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Invoegen - Functie - Categorie Datum & Tijd


Notitiepictogram

De functies waarvan de namen eindigen op _ADD of Excel2003 leveren dezelfde resultaten op als de overeenkomende functies in Microsoft Excel 2003. Gebruik de functies zonder toevoeging om resultaten te verkrijgen die op internationale standaarden gebaseerd zijn.


LibreOffice behandelt de datum/tijdwaarden intern als een numerieke waarde. Als u de numerieke opmaak "Getal" aan een datum- of tijdwaarde toewijst, zal bijvoorbeeld 01/01/2000 12:00 PM worden omgezet in 36526,5. De waarde die aan de komma voorafgaat komt overeen met de datum; de waarde achter de komma komt overeen met de tijd. Als u deze numerieke weergave van een datum of tijd niet wil zien moet u de getalnotatie wijzigen in een datum- of tijdweergave. Teneinde dit te doen selecteert u de cel die de datum- of tijdwaarde bevat, roep dan het contextmenu op en selecteer Cellen opmaken. Het tabblad Getallen bevat de functies voor het definiëren van de getalnotatie.

Datumbasis voor dag nul

Datums worden berekend als verschuivingen van een begindag nul. U kunt het volgende instellen als dag nul:

Datumbasis

Gebruiken

'12-30-1899'

(standaard)

'01-01-1900'

(gebruikt in vorige StarCalc 1.0)

'01-01-1904'

(gebruikt in Apple-software)


Kies - LibreOffice Calc - Berekenen om de basis van de datum te selecteren.

Waarschuwingspictogram

Wanneer u cellen met datumwaarden tussen verschillende werkbladen kopieert en plakt, moeten beide werkbladdocumenten dezelfde datumbasis hebben. Als de datumbases verschillen, worden de weergegeven datumwaarden gewijzigd!


Tweecijferige jaartallen

In - LibreOffice - Algemeen vindt u het gebied Jaar (twee cijfers). Dit stelt de periode in waarvoor de tweecijferige informatie van toepassing is. Merk op dat aanpassingen die hier worden gemaakt gevolgen hebben voor sommige van de volgende functies.

Notitiepictogram

Wanneer datums onderdeel van een formule zijn, worden schuine strepen of koppeltekens als scheidingstekens gebruikt. Daarom worden datums, die in deze opmaak worden ingevoerd, niet als datums herkend en leidt dit tot foutieve onderdeel van de formule geïnterpreteerd worden. Bijvoorbeeld DATUM(1954;7;20) of plaats de datum tussen aanhalingstekens volgens de ISO 8601-notatie, bijvoorbeeld "1954-07-20". Vermijd het gebruik van locale afhankelijke datum formaten zoals "07/20/54". De berekening kan fouten opleveren als het document geladen wordt met andere locale instellingen.


Functies

WERKDAG

JAAR.DEEL

DATUM

DATUMVERSCHIL

DATUMWAARDE

ZELFDE.DAG

VANDAAG

JAAR

NU

ISOWEEKNUMMER

WEEKNUMMER

WEEKNUMMER_OOO

WEEKNUMMER_EXCEL2003

MINUUT

MAAND

LAATSTE.DAG

NETTO.WERKDAGEN

NETTOWERKDAGEN.INT

WERKDAG.INT

EERSTEPAASDAG

SECONDE

UUR

DAG

DAGEN

DAGEN360

WEEKDAG

TIJD

TIJDWAARDE