Functies per categorie

Dit gedeelte beschrijft de functies van LibreOffice Calc. De verschillende functies zijn in de Functie-assistent opgedeeld in categorieën.

Database

In deze sectie worden functies besproken die gebruikt worden voor gegevens die als één rij gegevens voor één record georganiseerd zijn.

Datum en tijd

Deze functies worden gebruikt voor het invoegen en bewerken van datums en tijden.

Financieel

Deze categorie bevat de wiskundige financiële functies van LibreOffice Calc.

Informatie

Deze categorie bevat de Informatie functies.

Logisch

Deze categorie bevat de Logische functies.

Wiskunde

Deze categorie bevat de wiskundige functies voor Calc.

Matrix

Deze categorie bevat de matrixfuncties.

Statistiek

Deze categorie bevat de Statistische functies.

Werkblad

In deze sectie staan beschrijvingen van de Werkblad-functies met voorbeelden.

Tekst

In deze sectie staan beschrijvingen van de Tekst-functies.

Add-in

In het volgende gedeelte wordt een aantal van de beschikbare addin-functies beschreven en getoond.