Koptekst/Voettekst

Laat u toe de opmaak van kop- en voetteksten te definiëren.

Het dialoogvenster Kop-/voetteksten bevat de tabs voor het definiëren van kop- en voetteksten. Er zijn afzonderlijke tabbladen voor de kop- en voetteksten van de linker- en rechterpagina indien de optie Links/rechts dezelfde inhoud in het dialoogvenster Pagina-opmaakprofiel niet was gemarkeerd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Kop- en voettekst.


Koptekst/Voettekst

Definieer of bepaal de opmaak van een kop- of voettekst voor een Pagina-opmaakprofiel.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.