Input-functie [VBA]

Retourneert de open stroom van een invoer- of binair bestand (tekenreeks).

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Getal: Vereist. Numerieke expressie die het aantal tekens aangeeft dat moet worden geretourneerd.

#: Optioneel.

Bestandsnummer: Vereist. Elk geldig bestandsnummer.

Foutcodes:

6 Overloop

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

62 Lezen voorbij EOF

Voorbeeld:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub