Maand-functie [VBA]

De functie MAAND geeft de gelokaliseerde naam van de maand van een opgegeven maandnummer.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

MAAND: Waarde van 1 t/m 12, januari t/m december, waarvan de gelokaliseerde naam gegeven moet worden.

Afkorten: Optioneel. Een Booleaanse waarde die aangeeft of de naam van de maand moet worden afgekort.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub