FormatDateTime-functie [VBA]

Past een datum- en/of tijdnotatie toe op een datumuitdrukking en retourneert het resultaat als een tekenreeks.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

DateExpression: Op te maken datumuitdrukking.

NamedFormat: Een optionele vbDateTimeFormat opsomming, die specificeert welk formaat moet worden toegepast op de uitdrukking van datum en tijd. Wanneer dit niet is ingevuld, wordt de waarde vbGeneralDate gebruikt.

Datum- en tijdnotaties (vbDateTimeFormat opsomming)

Benoemde constante

Waarde

Omschrijving

vbGeneralDate

0

Geeft een datum en/of tijd weer zoals gedefinieerd in de algemene datuminstelling van uw systeem. Als er alleen een datum is, wordt er geen tijd weergegeven; Als er alleen een tijd is, wordt er geen datum weergegeven.

vbLongDate

1

Geef een datum weer met de lange datumnotatie die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbShortDate

2

Geef een datum weer met de korte datumnotatie die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbLongTime

3

Geeft een tijd weer zoals gedefinieerd in de instellingen voor lange tijden van uw systeem.

vbShortTime

4

Geeft een tijd weer in 24-uurs opmaak (uu:mm).


Foutcodes:

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Algemene datumnotatie: " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Lange datumnotatie: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Korte datumnotatie: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Lange tijdnotatie: " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Korte tijdnotatie: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub