Rate-functie [VBA]

Geeft de huidige waarde van een investering die ontstaan is uit een reeks van regelmatige betalingen.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

Betaling is het te betalen bedrag per periode.

HW is de huidige waarde van de lening/investering.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Schatting (optioneel) bepaalt de geschatte waarde van de rente met doorlopende berekening.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Bereken de rentevoet die nodig is om een lening van €100.000 te betalen gedurende

' 6 jaar, met betalingen van €1.500, verschuldigd aan het einde van elke maand.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate geeft 0,00213778025343334

End sub