NPV-functie [VBA]

Berekent de netto huidige waarde van een investering op basis van een verstrekte discontovoet en een reeks stortingen en opnames.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Koers is de kortingskoers voor een periode.

Waarden() is een matrix die deposito's (positieve waarden) of onttrekkingen (negatieve waarden) vertegenwoordigt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' geeft 174,894967305331

End Sub