IRR-functie [VBA]

Berekent het interne rendement van een belegging.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Waarden(): De reeks waarden van de kasstroom. De waarden vertegenwoordigen de geldstroomwaarden met regelmatige tussenpozen, tenminste één waarde moet negatief zijn (betalingen) en tenminste één waarde moet positief zijn (inkomen).

Schat Een eerste schatting wat de IR zal zijn.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' geeft 11,3321028236252 . Het interne rendement van de kasstroom.

End Sub