FV-functie [VBA]

Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering op basis van periodieke, vaste betalingen en een vast rentepercentage (Toekomstige Waarde).

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

NPer is het totale aantal perioden (betalingsperioden).

RB is de constante betaling (terugkerend) die regelmatig per periode is betaald.

HW (optioneel) is de (huidige) contante waarde van een investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleFV

 Dim myFV As Double

 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)

 Print myFV ' geeft 4234,00 valuta-eenheden. De waarde aan het eind van de investering bedraagt 4234,00 aluta-eenheden.

End Sub