GlobalScope

BASIC-broncode en -dialoogvensters worden georganiseerd in een bibliotheeksysteem.

In BASIC:

In dialoogvensters:

Beide BibliotheekContainers bestaan op een toepassingsniveau en binnen elk document. In het document BASIC worden de BibliotheekContainers van het document automatisch aangeroepen. Als u de globale BibliotheekContainers vanuit een document wilt aanroepen moet u het sleutelwoord GlobalScope gebruiken.

Syntaxis:

GlobalScope

Voorbeeld:

Voorbeeld in het document Basic

' Aanroepen van Dialoog1 in de documentbibliotheek Standard

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' Aanroepen van Dialoog2 in de toepassingsbibliotheek Bibliotheek1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2