GetProcessServiceManager-functie

Geeft de ProcessServiceManager (centrale Uno ServiceManager) terug.

Dit is nodig als een service moet worden verbonden met behulp van CreateInstanceWithArguments.

Syntaxis:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Voorbeeld:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' dit is hetzelfde als de volgende instructie:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")