CreateUnoService-functie

Verbindt een Uno service met de ProcessServiceManager.

Syntaxis:

oService = CreateUnoService(Uno service-naam)

Voor een lijst met beschikbare services gaat u naar:https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html (engels)

Voorbeeld:

oIntrospectie = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

De volgende code maakt gebruik van een service om een dialoogvenster Bestand openen te openen:

Sub Main

  fNaam = BestandOpenenDialoog ("Kies een bestand")

  Print "Gekozen bestand: "+fNaam

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function