TwipsPerPixeIX-functie

Geeft het aantal twips die overeenkomen met de breedte van een pixel terug.

Syntaxis:

n = TwipsPerPixelX

Teruggegeven waarde:

Integer

Voorbeeld:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixelgrootte"

End Sub