Environ-functie

Geeft de waarde van een omgevingsvariabele terug als een tekenreeks. Omgevingsvariabelen zijn afhankelijk van het respectievelijke besturingssysteem.

Syntaxis:

Environ (Omgeving As String)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Omgeving: Omgevingsvariabele waarvoor de waarde moet worden teruggegeven.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Directory voor tijdelijke bestanden:"

End Sub