GetSystemTicks-functie

Geeft de het aantal systeemtikken terug die door het besturingssysteem opgegeven worden. Deze functie kan worden gebruikt om bepaalde processen te optimaliseren.

Syntaxis:

GetSystemTicks()

Teruggegeven waarde:

Long

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTik & " tikken" ,0,"De pauze duurde :"

End Sub