StrReverse [VBA]-functie

Geeft de tekenreeks terug in omgekeerde tekenvolgorde.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

StrReverse (Text1 As String)

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Tekst1: De tekenreeks waarin in omgekeerde tekenvolgorde moet worden gezocht.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub