InStrRev [VBA]-functie

Geeft de positie van een tekenreeks in een andere tekenreeks, vanaf de rechterzijde van de tekenreeks.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


De InStrRev-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:

InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

Tekst1: De tekenreeks waarin moet worden gezocht.

Tekst2: De tekenreeks waarnaar moet worden gezocht.

Start: Een optionele numerieke expressie die de positie vanaf links in een tekenreeks aangeeft waar het zoeken naar de gespecificeerde subtekenreeks moet beginnen. Als u deze parameter weglaat, begint de zoekopdracht bij het eerste teken van de tekenreeks. De maximaal toegestane waarde is 65535.

Vergelijk: Optionele numerieke uitdrukking die het soort vergelijking bepaalt. De waarde van deze parameter kan zijn

1: De standaardwaarde 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is.

0: De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

De parameter Compare moet, om een runtime-fout te vermijden, niet worden ingesteld als de eerste parameter (Start) is weggelaten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "Het boek is op de tafel"

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Geeft 1 terug, het zoeken is hoofdlettergevoeling

 Print iPos 

 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Geeft 0 terug, het zoeken is hoofdlettergevoeling

 Print iPos

End Sub