ConvertFromUrl-functie

Converteert een bestands-URL naar een systeembestandsnaam.

Syntaxis:

ConvertFromURL(bestandsnaam)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Bestandsnaam: Een bestandsnaam als een tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

systeemBestand$ = "c:\map\mijntekst.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$