ConvertToUrl-functie

Converteert een systeembestandsnaam naar een bestandsURL.

Syntaxis:

ConvertToURL(bestandsnaam)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Bestandsnaam: een bestandsnaam als tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

systeemBestand$ = "c:\map\mijntekst.txt"

url$ = ConvertToURL( systemFile$ )

print url$

systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )

print systemFileAgain$