UCase-functie

Converteert kleine letters in een tekenreeks naar hoofdletters.

Zie ook: LCase-functie

Syntaxis:

UCase (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die moet worden geconverteerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' geeft "den bosch" terug

    Print UCase(sVar) ' geeft "DEN BOSCH" terug

End Sub