RTrim-functie

Verwijdert alle spaties aan het einde van een tekenreeks.

Zie ook: LTrim-functie

Syntaxis:

RTrim (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub