Mid-functie, Mid-Instructie

Geeft het gespecificeerde deel van een tekenreeks (Mid-functie), of vervangt het deel van een tekenreeks door een andere tekenreeks (Mid-instructie).

Syntaxis:

Mid (Tekst As String, Start As Integer [, Lengte As Integer]) of Mid (Tekst As String, Start As Integer, Lengte As Integer, Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

String (alleen voor Functie)

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die moet worden gewijzigd.

Start: Numerieke expressie die binnen de tekenreeks de tekenpositie aangeeft waar het tekenreeksdeel begint dat u wilt vervangen of retourneren. Hoogste toegestane waarde is 65535.

Lengte: Numerieke expressie die het aantal tekens dat moet worden vervangen of teruggegeven aangeeft. Hoogst toegestane waarde is 65535.

Als de Lengte-parameter in de Mid-functie wordt weggelaten, worden alle tekens in de tekenreeks vanaf de beginpositie tot het einde van de tekenreeks teruggegeven.

Als de Lengte-parameter in de Mid-instructie kleiner is dan de lengte van de tekst die moet worden vervangen, zal de tekst worden ingekort tot de gespecificeerde lengte.

Tekst: De tekenreeks die de bestaande tekenreeks moet vervangen(Mid-instructie).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInvoer = InputBox("Voer alstublieft een datum in met de internationale opmaak 'YYYY-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub