LCase-functie

Converteert alle hoofdletters in een tekenreeks naar kleine letters.

Zie ook: UCase-functie

Syntaxis:

LCase (Tekst As String)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die moet worden geconverteerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sVar) ' Geeft "den bosch" terug

    Print UCase(sVar) ' Geeft "DEN BOSCH" terug

End Sub