String-functie

Creëert een tekenreeks volgens het gespecificeerde teken of het eerste teken van een tekenreeks die aan de functie wordt doorgegeven.

Syntaxis:

String (n As Integer, {expressie As Integer | teken As String})

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

n: Numerieke expressie die het aantal tekens dat moet worden teruggegeven in de tekenreeks aangeeft. De maximale toegestane waarde voor n is 65535.

Expressie: Numerieke uitdrukking die de ASCII-code voor het teken definieert.

Teken: Elk enkel teken dat gebruikt wordt om de gevraagde tekenreeks op te bouwen, of een willekeurige tekenreeks waarvan alleen het eerste teken zal worden gebruikt.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub