Herhalende inhoud

De volgende functies worden gebruikt om de inhoud van tekenreeksen te herhalen.

Space-functie

Geeft een tekenreeks terug die bestaat uit een gespecificeerde hoeveelheid spaties.

String-functie

Creëert een tekenreeks volgens het gespecificeerde teken of het eerste teken van een tekenreeks die aan de functie wordt doorgegeven.