ChrW [VBA]-functie

Geeft het Unicode-teken dat overeen komt met de code van het gespecificeerde teken.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

ChrW(Expression As Integer)

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Uitdrukking: Numerieke variabelen die een geldige 16 bit Unicode waarde (0-65535) representeren. Een lege waarde geeft foutcode 5. Een waarde buiten het bereik [0,65535] geeft foutcode 6.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

6 Overloop

Voorbeeld:

Sub ExampleChrW

 ' Dit voorbeeld voegt de Griekse tekens Alfa en Omega in een tekenreeks in.

 MsgBox "Van "+ ChrW(913)+" tot " + ChrW(937)

 ' De afdruk verschijnt in het dialoogvenster als: Van Α tot Ω

End Sub