AscW-functie

Geeft de Unicodewaarde van het eerste teken in een tekenreeks.

Waarschuwingspictogram

Deze functie of constante wordt ingeschakeld met de opdracht Option VBASupport 1 vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

AscW (Text As String)

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Tekst: Elke geldige tekenreeks. Alleen het eerste teken in de tekenreeks is relevant.

Gebruik de functies AscW om toetsen te vervangen door Unicode-waarden. Als de functie AscW een lege tekenreeks krijgt, meldt LibreOffice Basic een run-time error. Uitvoerwaarden liggen tussen 0 en 65535.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleAscW

 Print AscW("A") ' geeft 65

 Print AscW("Ω") ' geeft 937

 Print AscW("Αθήνα") ' geeft 913, omdat alleen het eerste teken (Alpha) in aanmerking wordt genomen

End Sub