Str-functie

Converteert een numerieke expressie naar een tekenreeks.

Syntaxis:

Str (Expressie)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Expressie: Een willekeurige numerieke expressie.

De Str-functie converteert het resultaat van een berekening of numerieke variabele naar een tekenreeks. Negatieve getallen worden voorafgegaan door een minteken. Positieve getallen worden altijd voorafgegaan door een spatie (in plaats van het plusteken).

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub