IsUnoStruct-functie

Geeft Waar terug als het gegeven object een Uno-struct is.

Syntaxis:

IsUnoStruct(Unotype)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Unotype: een Uno-object.

Voorbeeld:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Activeer een service

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Geeft Onwaar weer omdat oEenvoudigeBestandsToegang GEEN struct is

' Maak een Property-struct

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Geeft Waar weer omdat aEigenschap een struct is

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Geeft Onwaar weer omdat oEenvBestandsToegang GEEN struct is.

End Sub