IsMissing-functie

Test of een functie wordt aangeroepen met een optionele parameter.

Zie ook: Optioneel

Syntaxis:

IsMissing( ArgumentNaam )

Parameters:

ArgumentNaam: de naam van een optioneel argument.

IsMissing is Waar als de functie wordt aangeroepen zonder de parameter met de naam ArgumentNaam.

Zie ook Voorbeelden.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure