Set-instructie

Stelt een objectverwijzing in op een variabele of een eigenschap.

Syntaxis:

Set ObjectVar = Object

Parameters:

ObjectVar: een variabele of een eigenschap die een objectverwijzing moet ontvangen.

Object: Object waarnaar de variabele of de eigenschap moet verwijzen.

Nothing - Wijs het object Nothing aan een variabele toe om een vorige toewijzing te verwijderen.

Voorbeeld:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub