Public-instructie

Dimensioneert een variabele of een matrix op moduleniveau (niet binnen een Sub of Function), zodat de variabele en de matrix geldig zijn in alle bibliotheken en modules.

Syntaxis:

Public VarNaam[(Start to Einde)] [As VarType][, VarNaam2[(Start to Einde)] [As VarType][,...]]

Voorbeeld:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub