Option Explicit-Instructie

Definieert dat elke variabele die gebruikt wordt in de programmacode, expliciet moet worden gedeclareerd met de Dim-instructie.

Syntaxis:

Option Explicit

Parameters:

Waarschuwingspictogram

Deze instructie moet worden ingevoegd vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Voorbeeld:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    For i% = 1 To 10 ' Dit resulteert in een uitvoeringsfout

        Rem

    Next i%

End Sub