Option Base-instructie

Definieert de standaardwaarde voor de ondergrens van matrices als 0 of 1.

Syntaxis:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

Waarschuwingspictogram

Deze instructie moet worden ingevoegd vóór de uitvoerbare programmacode in een module.


Voorbeeld:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub