Let-instructie

Kent een waarde toe aan een variabele.

Syntaxis:

[Let] VarNaam=Expressie

Parameters:

VarNaam: Variabele waaraan een waarde moet worden toegekend. Waarde en type variabele moeten compatibel zijn.

Notitiepictogram

Zoals in de meeste BASIC-dialecten is het sleutelwoord Let optioneel.


Voorbeeld:

Sub ExampleLet

Dim sText As String

    Let sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sTekst) ' geeft 9 terug

End Sub