LBound-functie

Geeft de ondergrens van een matrix terug.

Syntaxis:

LBound (MatrixNaam [, Dimensie])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

MatrixNaam: Naam van de matrix waarvoor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound) van de array-dimensie moet worden teruggegeven.

[Dimensie]: Integer die specificeert welke dimensie moet worden teruggegeven voor de boven- (Ubound) of ondergrens (LBound). Als er geen waarde is gespecificeerd, wordt de eerste dimensie aangenomen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

9 Index buiten gedefinieerd bereik

Voorbeeld:

Sub ExampleUboundLbound

Dim sVar(10 To 20) As String

  Print LBound(sVar())

  Print UBound(sVar())

End Sub

 

Sub ExampleUboundLbound2

Dim sVar(10 To 20,5 To 70) As String

  Print LBound(sVar()) ' Geeft 10 terug

  Print UBound(sVar()) ' Geeft 20 terug

  Print LBound(sVar(),2) ' Geeft 5 terug

  Print UBound(sVar(),2) ' Geeft 70 terug

End Sub