IsNull-functie

Test of een Variant de speciale Null-waarde bevat die aangeeft dat de variabele geen gegevens bevat.

Syntaxis:

IsNull (Var)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Var: Elke variabele die moet worden getest. Deze functie geeft Waar terug als de Variant de Null-waarde bevat; anders Onwaar.

Null - Deze waarde wordt gebruikt voor een variant-gegevenssubtype zonder geldige inhoud.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub