IsEmpty-functie

Test of een Variant-variabele de Empty-waarde bevat die aangeeft dat de variabele niet geïnitialiseerd werd.

Syntaxis:

IsEmpty (Var)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Var: Elke variabele die moet worden getest. Als de Variant de Empty-waarde bevat geeft de functie Waar terug; anders Onwaar.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Geeft Waar terug

End Sub