IsDate-functie

Test of een gegeven tekenreeks of numerieke expressie kan worden geconverteerd naar een Date-variabele.

Syntaxis:

IsDate (Expressie)

Teruggegeven waarde:

Booleaans

Parameters:

Expressie: Elke tekenreeks of numerieke expressie die moet worden getest. Als de expressie kan worden geconverteerd naar een datum geeft de functie Waar terug; anders Onwaar.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Geeft Waar terug

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Geeft Onwaar terug

End Sub