CLng-functie

Converteert elke tekenreeks of numerieke expressie naar een Long Integer.

Syntaxis:

CLng (Expressie)

Teruggegeven waarde:

Long

Parameters:

Expressie: Elke numerieke expressie die moet worden geconverteerd. Als de Expressie buiten het geldige Long Integer-bereik tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 ligt, geeft LibreOffice BASIC een overloop-fout. Bij het converteren van een tekenreeks moet het getal worden ingevoerd als normale tekst ("123,5"). De getalopmaak wordt herkend volgens uw landinstellingen.

Deze functie rondt altijd het breukgedeelte van een getal af naar het naaste hele getal.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub