Type-instructie

Niet UNO data structuren (structs) definiëren?

Een struct is een geördende verzameling data velden, die als een enkel item kan behandeld worden.

Syntaxis:

Type StructName

 DataField1 As TypeName1

 DataField2 As TypeName2

 (...)

End Type

Voorbeeld:

REM  *****  BASIC  *****

Type customer

 Name1 As String

 City As String

End Type

Sub setCustomer

 Dim oCustomer as new customer

 oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"

 oCustomer.City = "Berlin"

End Sub