With-instructie

Stelt een object als standaardobject in, waar alle eigenschappen en methoden naar verwijzen totdat de End With-instructie wordt aangeroepen, vooropgesteld dat geen andere objectnaam wordt gegeven.

Syntaxis:

With Object

 Statement block

End With

Parameters:

U kunt With en End With gebruiken als u verschillende eigenschappen of methoden voor een enkel object hebt.