Sub-instructie

Definieert een subprocedure.

Syntaxis

Sub Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]])]

instructieblok

End Sub

Parameters:

Naam: Naam van de subprocedure.

VarNaam: Parameter geldig voor de subprocedure.

Type: Type-declaratie sleutelwoord.

Voorbeeld:

Sub Example

    ' enkele instructies

End Sub