Stop-instructie

Stopt de uitvoering van het lopende BASIC-programma.

Syntaxis:

Stop

Voorbeeld:

Sub ExampleStop

Dim iVar As Single

    iVar = 36

    Stop

    MsgBox Sqr(iVar)

End Sub