Rem-instructie

Gebruikt om een programmaregel als een commentaar te definiëren; de inhoud van de opmerking heeft geen invloed op de instructie.

Syntaxis:

Rem Tekst

Parameters:

Tekst: Elke tekst die alleen als commentaar of opmerking dient.

Tippictogram

U kunt het enkele aanhalingsteken gebruiken in plaats van het Rem-sleutelwoord om commentaar aan te geven. Dit symbool kan worden ingevoegd direct rechts van de programmacode, gevolgd door commentaar tot het regeleinde.


Notitiepictogram

U kunt een spatie gevolgd door een onderstrepingsteken (_) als de laatste twee tekens van een regel gebruiken om de logische regel op de volgende regel voort te zetten. U moet 'Option Compatible' in dezelfde Basic-module invoeren om opmerkingsregels voort te zetten.


Voorbeeld:

Sub ExampleMid

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"

    ' Hier gebeurt niets

End Sub