FreeLibrary-functie

Geeft DLL's vrij die geladen zijn door een Declare-instructie. Een vrijgegeven DLL zal automatisch worden herladen als één van zijn functies wordt aangeroepen. Zie ook: Declare

Syntaxis:

FreeLibrary (LibNaam As String)

Parameters:

LibNaam: String die de naam van de DLL specificeert.

Notitiepictogram

FreeLibrary kan alleen DLL's vrijgeven die zijn geladen gedurende Basic-runtime.


Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub