End-instructie

Beëindigt een procedure of blok.

Syntaxis:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parameters:

Gebruik de End-instructie als volgt:

Instructie

End: Is niet nodig, maar kan overal binnen een procedure ingevoerd worden om de uitvoering van het programma te beëindigen.

End Function: Beëindigt een Function-instructie.

End If: Geeft het einde van een If...Then...Else blok aan.

End Select: Markeert het einde van een Select Case blok.

End Sub: Beëindigt een Sub-instructie.

Voorbeeld:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Getal van 1 tot 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Getal van 6 tot 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Groter dan 8"

    Case Else

      Print "Buiten bereik van 1 tot 10"

  End Select

End Sub