Choose-functie

Geeft een geselecteerde waarde uit een lijst van argumenten terug.

Syntaxis:

Choose (Index, Selectie1[, Selectie2, ... [,Selectie_n]])

Parameters:

Index: Een numerieke expressie die de waarde die moet worden teruggegeven, specificeert.

Selectie1: Elke expressie die een van de mogelijke keuzes bevat.

De Choose-functie geeft een waarde terug uit de lijst van expressies gebaseerd op de indexwaarde. Bij Index = 1 geeft de functie de eerste expressie in de lijst terug; bij Index = 2 geeft het de tweede expressie terug, enzovoort.

Als de indexwaarde kleiner is dan 1 of groter dan het aantal vermelde uitdrukkingen, geeft de functie een Nul-waarde terug.

Het volgende voorbeeld gebruikt de Choose-functie om een van de tekenreeksen te selecteren die een menu vormen:

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleChoose

Dim sReturn As String

    sReturn = ChooseMenu(2)

    Print sReturn

End Sub

 

Function ChooseMenu(Index As Integer)

    KiesMenu = Choose(Index, "Snel Opmaak", "Opslaan Opmaak", "Systeem Opmaak")

End Function